fbpx

 DK

LO(U)VE ASC DK

70% BabyAlpaga, 20% Soie & 10% Cachemire, DK 4 ply 225m/100g

LO(U)VE MERINO DK115

100% Extrafine merino SW,DK4ply 230m/115g

LO(U)VE TWIST SOCK DK

80% Baby Merino SW & 20% nylon, DK 3ply 243m/100g